Textbox Section

Deel dit bericht

 


Published


Beste bestuurders en managers! Het zou zo mooi zijn als we de komende vier jaar gaan benutten om de dienstverlening in het sociaal domein in de volle breedte anders vorm te geven. Zo anders, dat uw inwoners de dienstverlening krijgen die ze nodig hebben en dat -op die manier werkend- het op termijn minder kosten met zich mee brengt. Voor enkelvoudige dienstverlening zien we dat u dat al goed doet, maar daar waar dienstverleners met elkaar moeten samenwerken over domeinen heen, levert dat problemen op. Niet omdat die professionals het niet willen of kunnen, maar omdat het aan u is om te gaan sturen op integraliteit. Dat lukt soms niet door interne regels, eigen doel-stellingen, belangen of onwennigheid om met collega’s en samenwerkingspartners het gemeenschappelijk belang na te streven. Ook daar ligt uw meerwaarde. De tijd is rijp en uw professionals zijn er klaar voor. Bent u ook klaar om maatwerk na te streven en na te gaan hoe dit binnen uw organisatie en in samenwerking met organisaties kan worden bereikt?

Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is het een mooi moment om terug te kijken. Ruim drie jaar alweer is het dat gemeenten, instellingen, vrijwilligersorganisaties met inwoners de mogelijkheden hebben gekregen om begeleiding, zorg en ondersteuning zo te organiseren dat de behoefte van de burger centraal komt te staan. Nadat in elke gemeente de invoering van de afzonderlijke wetten was voltooid, is nu de vraag aan de orde hoe gemeenten en partners zo met elkaar samenwerken dat zij het juiste doen om complexe vraagstukken van en met de inwoners op te lossen, hoe die zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel vroegtijdig te herkennen.

Bent u ook klaar om maatwerk na te streven en na te gaan hoe dit binnen uw organisatie en in samenwerking met organisaties kan worden bereikt?

Van ervarings-deskundigen en uit casusstudies weten we dat problemen zich niet voegen naar afdelings- of organisatiegrenzen. Het omdraaien van doorgaans aanbodgerichte dienstverlening, – door bijvoor-beeld de vraag te stellen: ‘wat heeft u nodig?’ – en het in staat stellen van medewerkers om daar een passende reactie op te geven, met een zo breed mogelijk mandaat, relevante kennis en steun, zijn ingrediënten die maatwerk dichterbij brengen.

Wat kunt u doen als bestuurder of manager?

Met een ongedeeld budget en volop interventie-mogelijkheden is immers veel mogelijk. Wanneer is het sociaal domein voor u een succes? Wanneer kunt u, als bestuurder, uw raad naar tevredenheid informeren? Is dat wanneer u binnen uw budget blijft? Of wanneer u weet dat inwoners van uw gemeenten tevreden zijn met de ondersteuning, en u met zekerheid kunt zeggen dat sociale problematiek in wijken bij de kern is aangepakt, zodat op termijn kosten en leed bespaard blijven. Voor u, bestuurder en manager, betekent dit dat u weet waar u naar toe wilt, dat u daar met uw collega’s en partners draagvlak over heeft bereikt, dat u uw schaarse middelen op de te bereiken resultaten toespitst en dat u dit tussentijds volgt om te kunnen bijsturen. Kunt u met zekerheid zeggen dat integraliteit en maatwerk stimuleert, u daar op stuurt en daar de randvoorwaarden voor biedt? Indien u daar hulp bij nodig heeft? Wij kunnen u met onze kennis, ervaring, en monitor maatschappelijk resultaat treffend ondersteunen.

 

Renate van Huizen en Nel Buis, Jb Lorenz.


Published


+Vijf zet mensen aan het denken, ontdekt, ontwikkelt en verspreidt innovatieve programma’s. Programma’s die de (herstel)kracht van mensen vergroten en uitval voorkomen. Met als doel een inclusieve samenleving creeren. Producten van +Vijf zijn: Buurtcirkel, Howie the Harp en WRAP.

Door het bundelen van kennis, netwerk en producten willen +Vijf en jb Lorenz innovatie en transformatie binnen het sociaal domein teweegbrengen. Samen kunnen wij gemeenten, publiek/private partijen en inwoners nog beter ondersteunen bij het vormgeven van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Door het delen van kennis, kunde en netwerk kunnen wij samen tot nieuwe én vernieuwende vormen van dienstverlening komen die complementair zijn aan de doelstellingen van beide organisaties. De inzet van de samenwerking is om elkaar te versterken en mogelijkheden te realiseren voor meer impact binnen het sociaal domein.

 


Published


Beste genodigde,

Ook in 2018 organiseren we weer onze jaarlijkse ontmoetingsdag sociaal domein. En dit keer ontmoeten we jou graag 9 maart 2018 bij De Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. We gaan er ook deze derde editie weer een inspirerende en waardevolle dag van maken met veel actie en interactie!

Deze dag is voor ons een oprechte blijk van waardering voor het vertrouwen dat we van jou en van de mensen met wie we in de afgelopen jaren werkten, ontvingen. Er zijn daarom geen kosten aan deze dag verbonden. We zouden het oprecht waarderen als je erbij bent!

2018 is het vierde jaar sinds de decentralisatie en de vorming van het sociaal domein. En het eerste
jaar sinds dat er gemeenteraadsverkiezingen plaats gaan vinden. De andere (landelijke) stelsels ervaren nu ten volle de effecten van de decentralisatie van Jeugdwet, Wmo2015 en de Participatiewet. Alles is in beweging en we zijn alleen zeker van de onzekerheid. Mooie tijden waarin van alles gebeurt!

Al heel veel mensen hebben zich reeds via de vooraanmelding ingeschreven. Daarbij hebben we iedereen gevraagd wanneer de dag geslaagd is. En de antwoorden op deze vraag kwamen bijna allemaal overeen: mensen willen geinspireerd worden, veel ruimte voor interactie, en vooral zelf aan de slag. Dus wij hebben een origineel programma bedacht en gaan graag de uitdaging aan om het sociaal domein en de stand van zaken samen met jullie te beschouwen. Daar gaan we gedurende de hele dag op een originele manier bij begeleid worden!

Deze editie gaan we de werk- en kennisateliers ook op een andere manier invullen, zodat er nog meer tijd en ruimte is voor ontmoeting en netwerken met collega’s en gelijkgestemden uit het hele land. Want juist de diversiteit van deelnemers in combinatie met een goede locatie en catering (uiteraard dit jaar inclusief Bossche Bollen) maakt van onze ontmoetingsdag ieder jaar weer een feestje.

Er is plaats voor maximaal 100 gasten en de afgelopen editie heeft geleerd dat we bomvol zaten! Meld je dus aan via deze link, dan ben je er verzekerd van dat je op de gastenlijst staat voor de ontmoetingsdag sociaal domein 2018. Uiterlijk 28 februari a.s. ontvang je na inschrijving het programma en alle details van ons! Heb je je al aangemeld bij de vooraankondiging? Dan is een plekje voor je verzekerd. Ben je onverhoopt verhinderd? Laat het ons dan even weten; we kunnen daar dan rekening mee houden!

We hebben er ontzettend veel zin in! Hopelijk zien we jou op 9 maart in Den Bosch! Hartelijke groet,

Team jb Lorenz

Vragen naar aanleiding van deze uitnodiging? Bel dan ons secretariaat: Call the Office
Marina van Koppenhagen
Joyce Stakenburg
010-3040186