In september 2015 ontving wethouder Jeroen Gebben van de gemeente Barendrecht en bestuurlijk trekker van de werkgroep sturen op maatschappelijk resultaat van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp Rijnmond uit handen van Jantien Kriens de stimuleringsprijs sturen op resultaat 2015 van de VNG voor onder andere de ontwikkeling van de monitor maatschappelijk resultaat jeugd die onder leiding van JB Lorenz in de proeftuin NWN tot stand is gekomen. Wij zijn er heel trots op dat de monitor het prijswinnende model is van de stimuleringsprijs. De jury zegt onder meer:

“De monitor geeft op een uiterst begrijpelijke wijze partijen een integraal beeld vanuit diverse maatschappelijke domeinen van de wijken en/of gebieden binnen de eigen gemeente. De effecten van de jeugdinterventies worden gekoppeld aan de bredere context rond het gezin.”

Al vanaf  2012 houden wij ons bezig met sturing op maatschappelijk resultaat binnen het sociaal domein door gemeenten. In de proeftuin Nieuwe Waterweg Noord hebben wij samen met gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraar onze Monitor Maatschappelijk Resultaat Jeugd doorontwikkeld. Tijdens de slotconferentie van de proeftuin NWN sloten we dit mooie traject af met een uitgebreide presentatie en is kennis en kunde overgedragen aan de 15 gemeenten die onlangs de ambitie hebben uitgesproken dat zij verder willen gaan met de doorontwikkeling van het sturen op maatschappelijk resultaat binnen het domein jeugd.

Inmiddels zitten wij niet stil; samen met de gemeente Zuidplas ontwikkelden we de monitor maatschappelijk resultaat jeugd door tot een 3D brede monitor sociaal domein. In de programmabegroting 2016 krijgt sturing op maatschappelijk resultaat een plek en we zijn samen met de gemeente aan de slag om de benoemde maatschappelijke resultaten te borgen in de beleidscyclus.

Daarnaast hebben we in nauwe samenwerking met Schulinck en Finext ook de bijbehorende ICT-tools ontwikkeld die gemeenten helpt om risicofactoren voor zorggebruik en zorgkosten tot op wijkniveau inzichtelijk te maken en op een eenvoudige manier veilig te ontsluiten. Door dit samenwerkingsverband kunnen we onze kennis opschalen en is die kennis kwalitatief heel goed geborgd. We maakten over de modules Beleid en Monitoring en Inkoop twee animatiefilmpjes.

Het sturen op maatschappelijk resultaat is een belangrijke katalysator om de transformatie van het sociaal domein gericht vorm te geven. De monitor biedt veel mogelijkheden om een doordachte omslag te maken  binnen het sociaal domein in samenspraak met burgers, professionals, bestuurders, wethouders en gemeenteraden. Inmiddels verzorgden we presentaties over sturen op maatschappelijk resultaat voor diverse regio’s waaronder de samenwerkende gemeenten van Zuid-Limburg, Midden-Limburg, Midden-Holland en de gemeenteraden van een aantal individuele gemeenten zoals onder andere Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Zuidplas en Barendrecht. Alle gemeenteraadsleden reageren enthousiast en we leren telkens weer van de gesprekken die we dan voeren met wethouders, gemeenteraadsleden en burgers.

Wij zijn heel trots en blij dat de monitor maatschappelijk resultaat Jeugd het prijswinnend model is en dat wethouder Jeroen Gebben, een ware ambassadeur van het gedachtengoed, deze prijs in ontvangst mocht nemen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die de monitor maatschappelijk resultaat biedt om transformatie gericht vorm te geven? Neemt u dan gerust contact op met ons via telefoonnummer 010-3040186 of mail 1 van onze professionals.

In het kader van het feit dat VNG de maand september heeft uitgeroepen tot maand van de sturing zullen we komende maand via onze website blogs, artikelen en interviews publiceren over sturen (op maatschappelijk resultaat). Maar ook daarna blijven we schouder aan schouder met gemeenten heel graag werken aan een waardenvol, gezond en houdbaar stelsel van gezondheidszorg!