Textbox Section

Deel dit bericht

 

Beste genodigde,

Ook in 2018 organiseren we weer onze jaarlijkse ontmoetingsdag sociaal domein. En dit keer ontmoeten we jou graag 9 maart 2018 bij De Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. We gaan er ook deze derde editie weer een inspirerende en waardevolle dag van maken met veel actie en interactie!

2018 is het vierde jaar sinds de decentralisatie en de vorming van het sociaal domein. En het eerste jaar dat er gemeenteraadsverkiezingen plaats gaan vinden. De andere (landelijke) stelsels ervaren nu ten volle de effecten van de decentralisatie van Jeugdwet, Wmo2015 en de Participatiewet. Alles is in beweging en we zijn alleen zeker van de onzekerheid. Mooie tijden waarin van alles gebeurt!

Download hier de uitnodiging en deel hem!

Dus zoals je van ons gewend bent, nodigen we ook dit jaar weer sprekers uit die het werkveld van het sociaal domein vanuit een ander perspectief, wetenschappelijk verankerd, maar gebaseerd op de praktijk, zullen beschouwen. We houden het nog even een verrassing wie we dit jaar op het podium mogen verwelkomen, maar reken erop dat het dit jaar ook bijzondere gasten zijn met een goed verhaal! En om nog even in herinnering te brengen: via deze link zijn de lezingen van Jan-Kees Helderman en Trudy Dehue van vorig jaar na te lezen.

Gedurende de ontmoetingsdag vinden er werk- en kennisateliers plaats over relevante en actuele onderwerpen binnen het sociaal domein. De komende editie gaan we de werk- en kennisateliers op een andere manier invullen, zodat er nog meer tijd en ruimte is voor ontmoeting en netwerken met collega’s en gelijkgestemden uit het hele land. Want juist de diversiteit van deelnemers in combinatie met een goede locatie en catering (uiteraard dit jaar inclusief Bossche Bollen) maakt van onze ontmoetingsdag ieder jaar weer een feestje.

Er is plaats voor 100 gasten en de afgelopen editie heeft geleerd dat we bomvol zaten! Meld je dus nu alvast aan via deze link, dan ben je er verzekerd van dat je op de gastenlijst staat voor de ontmoetingsdag sociaal domein 2018. Uiterlijk 26 februari a.s. ontvang je het programma van ons!

Hartelijke groet,

Team jb Lorenz

Vragen naar aanleiding van deze uitnodiging?

Bel dan ons secretariaat:

Call the Office
Marina van Koppenhagen
Joyce Stakenburg
010-3040186


Published


Van mensen is bekend dat ze terugvallen in natuurlijk gedrag als ze onder druk staan. Nu de budgetten in het sociaal domein voor veel gemeenten te kort lijken te schieten, wat gaan raadsleden, wethouders en ambtenaren nu doen? Vallen zij terug in het natuurlijk gedrag van de afgelopen jaren? In de wil om te controleren en grip te houden? Dit is niet de weg.


Published


Op 4 december 2017 verschijnt de overall rapportage sociaal domein van het SCP. Een belangrijke rapportage voor de Tweede Kamer die inzicht geeft in ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. De Overall Rapportage geeft een landelijk beeld maar biedt geen inzicht in de situatie of ontwikkelingen bij afzonderlijke gemeenten. Daarom ontwikkelde jb Lorenz in samenwerking met Britburg advies een gemeentelijke rapportage sociaal domein.

Waarom een gemeentelijke overall rapportage sociaal domein?

Dit is de eerste keer sinds de totstandkoming van het sociaal domein dat er een overgang naar een nieuwe collegeperiode plaatsvindt. Overdracht van historische kennis, een stand van zaken van de huidige situatie en voldoende zicht op de maatschappelijke opgave, is cruciaal voor een nieuw college en wethouders. Hiervoor ontwikkelden wij dus een overall rapportage sociaal domein op gemeentelijk niveau. Een vooruitblik op de maatschappelijke opgave voor de komende jaren in de context van een reflectie en evaluatie op de afgelopen 4 jaar, is een belangrijk bezinningsmoment.

In deze collegeperiode heeft een van de grootste majeure decentralisaties plaatsgevonden in decennia, die van het sociaal domein. De afgelopen vier jaar hebben gemeenten alle zeilen bijgezet om hulpbehoevende inwoners en/ of gezinnen te (blijven) ondersteunen en te doen wat nodig is om mensen in staat te stellen mee te blijven doen en te participeren in de samenleving. Er is in de afgelopen jaren hard gewerkt om de zorg en ondersteuning op maat te maken en dichterbij huis of thuis te organiseren. Zodat mensen zo lang mogelijk zelf de regie over hun leven en gezondheid kunnen houden. Er is gezocht naar manieren om meer mensen mee te laten doen in de samenleving, om beter te worden en gezond te blijven. En om zorgvragen van kinderen binnen de context van de thuissituatie van het kind te bezien.

Iedere gemeente heeft een eigen maatschappelijke opgave en tegelijkertijd is het belangrijk dat gemeenten en instellingen met elkaar samenwerken en dat oplossingen worden gevonden die een duurzaam effect hebben. Dat betekent dat er vaak domein overstijgend samengewerkt moet worden. Hoe is dat verlopen? Waar loopt het goed, waar kan het beter? Welk inzicht bieden de besteding van beschikbare middelen, welke risico’s zijn er? Deze, en andere belangrijke zaken beantwoorden wij samen met u en presenteren we in een handzame, onafhankelijk geschreven rapportage.

Download de rapportage


Meer weten?

Download hierboven de inhoud van de Gemeentelijke Overall Rapportage Sociaal Domein of neem dan contact op met Brigitte van de Burg (info@britburg.nl) of Bianca den Outer (bianca@jblorenz.nl)